Gerb

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови стикери „образец 2010 г.” с унифициран формат на ЕС, съгласно Регламент 1683/1995 (ЕС)”
1.06.2015
Print
Email

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови стикери „образец 2010 г.” с унифициран формат на ЕС, съгласно Регламент 1683/1995 (ЕС)”.

Електронна преписка № 3762 от 01.06.2015 г. - продължава в електронна преписка 4619 от 21.04.2016 г.

УИН: 00105-2015-0007

Срок за представяне на заявления: до 17:30 часа на 01.07.2015 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие: 1. Участник: „Печатница на БНБ" АД, дата на освобождаване на гаранцията за участие - 31.03.2016 г., основание - чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП (публикувано на 14.04.2016 г.); 2. Участник: „Остерайхише Щаатсдрукерай" ГмбХ, дата на освобождаване на гаранцията за участие - 01.04.2016 г., основание - чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП (публикувано на 14.04.2016 г.).

Свързани документи

Заглавна страница (публ. на 01.06.2015г.)

Решение (публ. на 01.06.2015г.)

Обявление (публ. на 01.06.2015г.)

Документация (публ. на 01.06.2015г.)

Разяснение по документацията (публ. на 19.06.2015г.)

Разяснение по документацията (публ. на 23.06.2015г.)

Съобщение за публично отваряне на заявления за участие(публ. на 01.07.2015г.)

Решение № 37-00-21 (публ. на 30.09.2015г.)

Протокол №1 (публ. на 12.11.2015г.)

Протокол №2 (публ. на 12.11.2015г.)

Протокол №3 (публ. на 12.11.2015г.)

Протокол №4 (публ. на 02.12.2015г.)

Решение по чл.79, ал.12 от ЗОП (публ. на 02.12.2015г.)

Покана № 21-00-144/16.12.2015г. (публ. на 16.12.2015г.)

Покана № 21-00-145/16.12.2015г. (публ. на 16.12.2015г.)

Съобщение за публично отваряне на оферти (публ. на 18.01.2016г.)

Съобщение за публично отваряне на ценови предложения (публ. на 22.01.2016г.)

Протокол № 5 (публикуван на 02.02.2016г.)

Протокол № 6 (публикуван на 02.02.2016г.)

Решение по чл.83, ал.4 от ЗОП (публикувано на 02.02.2016г.)

Договаряне без обявление „Предоставяне на хуманитарна помощ за българите, намиращи се на територията на Донбас, Украйна"
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”, обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина