Gerb

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни работни станции, принтери, сървъри и резервни части за централно управление на Министерство на външните работи” - продължение от електронна преписка № 3254 от 29.10.2014 г.
29.10.2014
Print
Email

Продължение от електронна преписка 3254 от 29.10.2014 г.

Свързани документи

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 3 (публикувана на 16.04.2015г.)

Информация за частично освобождаване на гаранции за изпълнение на договори №9/ОП-И/15 и №14/ОП-И/15 (публикувана на 21.04.2015г.)

Информация за частично освобождаване на гаранция за изпълнение на договор №10/ОП-И/15 (публикувана на 24.04.2015г.)

"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили ...
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни работни станции, принтери, сървъри и резервни части за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина