Gerb

Публично състезание с предмет: „Доставка и инсталация на мултифункционални устройства за централно управление на МВнР”, по две обособени позиции
16.02.2018
Print
Email
Свързани документи

Решение за откриване (публикувано на 16.02.2018)

Обявление (публикувано на 16.02.2018)

Документация (публикувано на 16.02.2018)

Приложение 1 (публикувано на 16.02.2018)

Приложение 2 (публикувано на 16.02.2018)

Приложение 3a (публикувано на 16.02.2018)

Приложение 3b (публикувано на 16.02.2018)

Приложение 4а (публикувано на 16.02.2018)

Приложение 4b (публикувано на 16.02.2018)

Приложение 5 (публикувано на 16.02.2018)

Проект на договор 1 (публикувано на 16.02.2018)

Проект на договор 2 (публикувано на 16.02.2018)

Решение за изменение (публикувано на 23.02.2018г.)

Документация- изменена (публикувано на 23.02.2018г.)

Приложение 3a- изменено (публикувано на 23.02.2018)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 22.03.2018г.)

Протокол 1 (публикувано на 30.03.2018г.)

Протокол 2 (публикувано на 30.03.2018г.)

Решение за избор на изпълнител (публикувано на 30.03.2018г.)

Обявление за възложена поръчка и Договори по обособени позиции № 1 и 2 с приложения (публикувано на 18.04.2018г.)

Публично състезание с предмет: „Доставка на климатици за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)”, по две ...
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Услуги по почистване, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина