Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на гласова телефонна услуга и факс съобщения за нуждите на МВнР"
10.01.2018
Print
Email

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на гласова телефонна услуга и факс съобщения за нуждите на МВнР"

Електронна преписка № 6370 от 10.01.2018 г.

УИН : 00105-2018-0001

Срок за представяне на оферти: 15.02.2018 г. до 17:30 часа

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 10.01.2018)

Обявление за откриване на процедурата (публикувано на 10.01.2018)

Документация - част 1 (публикувана на 10.01.2018)

Документация - част 2 (публикувана на 10.01.2018)

Документация - за сваляне (публикувана на 10.01.2018)

Решение за изменение (публикувано на 22.01.2018г.)

Изменена методика (публикувано на 22.01.2018г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти ( публикувано на 14.03.2018г.)

Протокол 1 (публикувано на 22.03.2018г.)

Протокол 2 (публикувано на 22.03.2018г.)

Доклад за работата на комисията (публикувано на 22.03.2018г.)

Решение (публикувано на 22.03.2018г.)

Договор с приложения (публикувано на 13.04.2018г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 23.04.2018г.)

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Услуги по почистване, ...
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина