Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерството на външните работи"
13.07.2017
Print
Email
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерството на външните работи"
 

Електронна преписка № 5748 от 13.07.2017 г. - продължение на Електронна преписка № 5382

 

УИН: 00105-2017-0001

Свързани документи

Заповед № 95-00-284 от 13.07.2017 г. за изменение на Заповед № 37-00-6 от 12.07.2017 г. (публикувана на 13.07.2017 г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност чрез медийно и ...
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина