Gerb

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на МВнР"
13.07.2017
Print
Email

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на МВнР" на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 4 от сключено от Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" по Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)"

УИН: 00210-2016-0013

Електронна преписка № 5747

Номер на мини-процедурата в СЕВОП на ЦОП: № 0398

Срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на 24.07.2017 г.

Свързани документи

Покана за участие в мини-процедурата (публикувана на 13.07.2017 г.)

Приложение № 1 - Образец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикуван на 13.07.2017 г.)

Приложение № 2 - Техническа спецификация (публикувана на 13.07.2017 г.)

Приложение № 3 - Образец на Техническо предложение (публикуван на 13.07.2017 г.)

Приложение № 4 - Проект на договор (публикуван на 13.07.2017 г.)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 02.08.2017 г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 11.08.2017 г.)

Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП - 3 бр. (публикувани на 28.08.2017 г.)

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 28.08.2017 г.)

Доклад на комисията (публикуван на 28.08.2017 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 28.08.2017 г.)

Договор № 54 и приложения към него (публикуван на 08.11.2017г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 08.11.17г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност чрез медийно и ...
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина