Gerb

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МВнР"
12.07.2017
Print
Email

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МВнР" на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 4 от сключено от Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" по Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки"

УИН: 00210-2016-0013

Електронна преписка № 5745

Номер на мини-процедурата в СЕВОП на ЦОП: № 0396

Срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на 24.07.2017 г.

Свързани документи

Покана за участие в мини-процедурата (публикувана на 12.07.2017 г.)

Приложение № 1 - Образец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикуван на 12.07.2017 г.)

Приложение № 2 - Техническа спецификация (публикувана на 12.07.2017 г.)

Приложение № 3 - Образец на Техническо предложение (публикуван на 12.07.2017 г.)

Приложение № 4 - Проект на договор (публикуван на 12.07.2017 г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 31.07.2017 г.)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 28.08.2017 г.)

Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП - 3 бр. (публикувани на 28.08.2017 г.)

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 28.08.2017 г.)

Доклад на комисията (публикуван на 28.08.2017 г.)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 28.08.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 22.11.2017)

Договор с приложения към него (публикуван на 22.11.2017)

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на нетна активна електрическа ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина