Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерството на външните работи"
15.07.2016
Print
Email

Електронна преписка № 4839 от 15.07.2016 г.

УИН: 00105-2016-0004

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 28.07.2016 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 15.07.2016 г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 15.07.2016 г.)

Заглавна страница на документацията за обществената поръчка (публикувана на 15.07.2016 г.)

Документация за обществената поръчка (публикувана на 15.07.2016 г.)

Информация при производство по обжалване (публикувана на 05.08.2016 г.)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 25.10.2016 г.)

Съобщение за отваряне на ценовите оферти (публикувано на 13.01.2017 г.)

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 17.02.2017 г.)

Протокол № 3 на комисията (публикуван на 17.02.2017 г.)

Протокол № 4 на комисията (публикуван на 17.02.2017 г.)

Доклад на комисията (публикуван на 17.02.2017 г.)

Решение за прекратяване на процедурата (публикувано на 17.02.2017 г.)

Обявление за прекратена процедура (публикувано на 08.03.2017 г.)

Обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина