Gerb

Предварителни обявления 2016 г.
24.02.2016
Print
Email

Предварителни обявления 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ АОП

Свързани документи

Обявление за предварителна информация (доставки) 12-00-37 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Обявление в профила на купувача (доставки) 12-00-37 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Обявление за предварителна информация (услуги) 12-00-38 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Обявление в профила на купувача (услуги) 12-00-38 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Предварително обявление за обществена поръчка (строителство) 12-00-39 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Съобщение за публикуване на предварително обявление в профил на купувача (строителство) 12-00-39 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Предварително обявление за обществена поръчка (строителство) 12-00-40 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Съобщение за публикуване на предварително обявление в профил на купувача (строителство) 12-00-40 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Предварително обявление за обществена поръчка (строителство) 12-00-42 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Съобщение за публикуване на предварително обявление в профил на купувача (строителство) 12-00-42 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Предварително обявление за обществена поръчка (строителство) 12-00-41 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Съобщение за публикуване на предварително обявление в профил на купувача (строителство) 12-00-41 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Предварително обявление за обществена поръчка (строителство) 12-00-43 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Съобщение за публикуване на предварително обявление в профил на купувача (строителство) 12-00-43 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Предварително обявление за обществена поръчка (строителство) 12-00-44 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Съобщение за публикуване на предварително обявление в профил на купувача (строителство) 12-00-44 (публикувано на 24.02.2016 г.)

Предварителни обявления 2015г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина