Gerb

Request for Services: Election Expert Mission to Iraq – срок за кандидатстване 20 март 2018 г.
7.03.2018
Print
Email

Искане за услуга за мисията на ЕС за наблюдение на избори.
- RfS no. 2018/396151 – Election Expert Mission to Iraq.
Необходими са трима експерти:
* Electoral/Legal/Team leader;
* Logistics expert;
* Security expert)
Крайният срок за подаване на оферти е 20 март 2018 г.
Заинтересованите експерти могат да се обърнат директно до контракторите, които предложат своите оферти /екип от експерти/ на Европейската комисия.
Контрактори за мисията са:
ALTAIR Asesores    [email protected]
B&S Europe             [email protected]com
IOM                             [email protected]
PARTICIP                  [email protected]
TRANSTEC              [email protected]
 

EU Election Observation Mission (EU EOM) to Colombia ( Рresidential elections - for 27th May 2018)
EU Election Observation Mission (EU EOM) to Lebanon (Parliamentary Elections - 6 May 2018)

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина