Gerb

EU Election Observation Mission (EU EOM) to Lebanon (Parliamentary Elections - 6 May 2018)
27.02.2018
Print
Email

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес [email protected] , не по-късно от посочения на сайта на МВнР срок за съответната мисия – 12.03.2018 г. Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера!
Допълнителна информация може да бъде намерена в приложенията:

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Request for Services: Election Expert Mission to Iraq – срок за кандидатстване 20 март 2018 г.
Request for Services – Exploratory Mission to Zimbabwe – срок за кандидатстване 08 февруари 2018 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина