Gerb

Request for Services – Exploratory Mission to Mali – срок за кандидатстване 28 февруари 2018 г.
14.02.2018
Print
Email

Искане за услуга за мисията на ЕС за наблюдение на избори.
RfS 2018/395674 - мисия ще се състои от трима експерти:
• Electoral/Legal/Team leader
• Logistics expert
• Security expert
Краен срок за подаване на оферта е 28 февруари 2018 г.
Заинтересованите експерт могат да се обърнат директно до контракторите, които след това ще предложат своите оферти/ екип от експерти / на Европейската комисия.
Контрактори за мисията са:

ALTAIR Asesores-      [email protected]
B&S Europe-   [email protected]
IOM-   [email protected]
PARTICIP-      [email protected]
TRANSTEC-      [email protected]
 

EU EOM Tunisia 2018 (Municipal Elections 4 March 2018)
Request for Services – Exploratory Mission to Pakistan – срок за кандидатстване 07 февруари 2018 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина