Gerb

EU EOM Liberia urgent request ( 2nd round of the Presidential Elections 19th December 2018) - срок за кандидатстване 06 декември 2017 г.
6.12.2017
Print
Email

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочените на сайта на МВнР по-долу срокове за съответната мисия:
Крайният срок за подаване на кандидатури за краткосрочни наблюдатели /STOs/ е до 17.30 ч. на 06 декември 2017 г.
Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера!
Допълнителна информация може да бъде намерена в приложенията.
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Election Expert Mission to Guinea - Request for Services – срок за кандидатстване 03 януари 2018 г.
EU EOM Sierra Leone (General Elections 7 March 2018)

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина