Gerb

Exploratory Mission to El Salvador - срок за кандидатстване 25 октомври 2017 г.
19.10.2017
Print
Email

Exploratory Mission to El Salvador - срок за кандидатстване 25 октомври 2017 г.
Мисията ще се състои от трима експерти/
Electoral Expert /Team Leader/ ; Logistics Expert; Security Expert/
Заинтересованите експерти за участие в EU EFM El Salvador 2017 да подадат заявление до контракторите, които след това ще предложат техните молби до Европейската комисия.
Контрактори за мисията са:
ALTAIR Asesores, [email protected].es
B&S Europe, [email protected]
IOM, [email protected]
PARTICIP, [email protected]
TRANSTEC, [email protected]
 

EU EOM Sierra Leone (General Elections 7 March 2018)
Центърът за международни мироопазващи операции/ZIF/организира обучение за краткосрочни наблюдатели /STO/

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина