Gerb

Европейската комисия организира обучение за дългосрочнинаблюдатeли (LTO) в мисиите на ЕС за наблюдение на избори (EU EOMs), по проекта “Election Observation and Democracy Support” (EODSII)
4.10.2017
Print
Email

Европейската комисия организира обучение за дългосрочнинаблюдатeли (LTOв мисиите на ЕС за наблюдение на избори (EU EOMs), по проекта “Election Observation and Democracy Support” (EODSII).

Срокът за подаване на заявления за участие е 5 октомври 2017 г.

Обучението ще се проведе в периода 16-20 октомври 2017 г.

 

Обучението ще се проведе на английски език в офиса на EODS на адрес first floor, Rue de la Loi 82, Brussels.

Обучението е предвидено за наблюдатели, които вече притежават опит като краткосрочни наблюдатели (STО) в  EU EOMs.

Кандидатите трябва да са регистрирани в EU Roster of International Election Observers.

Заявленията за участие в обучението се подават лично на следния адрес www.eods.eu/application.

 

Срокът за подаване на заявления за участие е 5 октомври 2017 г.

 

Допълнителна информация и подробности, относно организацията и провеждането на обучението,ще намерите на следния електронен адрес:

http://www.eods.eu/posts/applications-for-long-term-observer-lto-training-in-eu-eoms

Центърът за международни мироопазващи операции/ZIF/организира обучение за краткосрочни наблюдатели /STO/
EU EOM NEPAL – срок за кандидатстване – 06октомври 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина