Gerb

Electoral Follow-Up Mission to Maldives - Request for Services – срок за кандидатстване 21 август 2017 г.
9.08.2017
Print
Email

Мисията ще се състои от двама експерти (1 Electoral/Political Expert and 1 Legal Expert), които ще подготвят доклад за ЕС.

Заинтересованите експерти за участие в EU EFM Maldives 2017следва да подадат заявление до контракторите, които след това ще предложат техните молби до Европейската комисия.

Контрактори за мисията са:

ALTAIR Asesores, fwc@altairasesores.es

B&S Europe, fwc.elections.lot2@bseurope.com

IOM, ROBRUSSELSFWCLOT2@iom.int

PARTICIP, lot2-election@particip.de

TRANSTEC, Election-Lot2@transtec.be

EU EOM Kosovo – срок за кандидатстване – 21август 2017 г.
EU EOM Honduras – срок за кандидатстване – 21 август 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина