Gerb

EU EOM Honduras – срок за кандидатстване – 21 август 2017 г.
7.08.2017
Print
Email

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес EOM-focal-point@mfa.bg, не по-късно от посочения на сайта на МВнР срок за съответната мисия –21 август 2017 г. Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера!

Допълнителна информация може да бъде намерена в приложенията.

Свързани документи

Писмо

Health Declaration LTO

Health Declaration STO

Annex I

Самооценка на езиковите познания

Electoral Follow-Up Mission to Maldives - Request for Services – срок за кандидатстване 21 август 2017 г.
EU EOM Liberia – срок за кандидатстване – 11 август 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина