Gerb

EU EOM Liberia – срок за кандидатстване – 11 август 2017 г.
3.08.2017
Print
Email

Кандидатурите трябва да бъдат получени на адрес [email protected], не по-късно от посочения на сайта на МВнР срок за съответната мисия –11.08.2017 г. Разглеждат се само кандидатури на наблюдатели, регистрирани в ростера!

Допълнителна информация може да бъде намерена в приложенията.

Свързани документи

1.Health Declaration LTO

2.Health Declaration STO

3.Annex I

4.Самооценка на езиковите познания

5. Писмо

EU EOM Honduras – срок за кандидатстване – 21 август 2017 г.
Electoral Exploratory Mission to Tunisia - Request for Services – срок за кандидатстване29 юни 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина