Gerb

Electoral Expert Mission to Kenya 2017
23.01.2017
Print
Email

Мисията ще се състои от експерти (Electoral/ Logistics/ Security), които ще подготвят доклад за ЕС.

Заинтересованите експерти за участие в EU EхM следва да се свържат с контракторите за мисията.

Контактите за връзка могат да бъдат намерени на уеб страницата на Framework Contract Beneficiaries 2013 (FWC BENEF 2013) под LOT 12:

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/firm-contact-details-all-lots_en.pdf

Контрактори за мисията са:

- GEOtest, a.s.  

- TRANSTEC  

- Particip GMBH Consultants

Election Expert Mission to the By-elections in Myanmar – срок за кандидатстване 07 февруари 2017 г.
EU EOM Timor-Leste - срок за кандидатстване – 23 януари 2017 г.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина