Gerb

Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 16 януари 2018 г.
18.12.2017
Print
Email

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на временен договор) в главната квартира на службата, длъжност: "Desk Officer Jordan and Lebanon – MENA.1". Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 16 януари 2018 г.

Референтен номер на позицията: 152800.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 12 януари 2018 г. на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg.
 

Свързани документи

Приложение 1

Служители на временни договори в Европейската изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското ...
Командирован национален експерт в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина