Gerb

Служител на временен договор в Европейската служба за външна дейност – срок за кандидатстване 18 декември 2017 г.
12.12.2017
Print
Email

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на временен договор) в главната квартира на службата, длъжност: "Deputy Head of Division - ASIAPAC.5 Division". Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 18 декември 2017 г.

Референтен номер на позицията: 169116.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 15 декември 2017 г. на адрес: [email protected] с копие до: [email protected].
 

Свързани документи

Приложение 1

Служители на временни договори в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) – срок за кандидатстване 9 януари 2018 г.
Командирован национален експерт към Европейският колеж за сигурност и отбрана (ESDC) – срок за кандидатстване 15 ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина