Gerb

Командирован национален експерт в дирекцията за политика и сигурност в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) – срок за кандидатстване 16 януари 2018 г.
12.12.2017
Print
Email

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт в дирекцията за политика и сигурност. Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е 16 януари 2018 г.

Референтен номер на позицията: 270001

Кандидатите следва да са служители от дипломатическата служба.

Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 12 януари 2018 г. на адрес: Human.Resources@mfa.bg с копие до: sne@mfa.bg.
 

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Командирован национален експерт към Европейският колеж за сигурност и отбрана (ESDC) – срок за кандидатстване 15 ...
Командирован национален експерт в звеното за управление на кризи и планиране към Европейската служба за външна ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина