Gerb

Вакантни позиции към ГСС – 1-ва заявка за принос към Интегрираната мисия на ЕС в областта на върховенството на закона в Ирак (EUJUST LEX Iraq) - срок 21.02.2012 г.
9.02.2011
Print
Email

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) - Звено за планиране и провеждане на граждански операции, набира временно назначени национални експерти по линия на secondment по 1-ва заявка за принос към Интегрираната мисия на ЕС в областта на върховенството на закона в Ирак (EUJUST LEX Iraq). Съгласно Решение на ГСС кандидатите за тези позиции следва да са от структурите на държавната администрация на страните-членки. Финансовите разходи за тези длъжности са за сметка на изпращащото ведомство.

Към писмото са приложени описание на длъжностните характеристики и основните изисквания към кандидатите, формуляр за кандидатстване и списък с препоръчителната екипировка, които могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.

Компетентните ведомства от българската държавна администрация са информирани с наше писмо относно Трета заявка за принос към Интегрираната мисия на ЕС в областта на върховенството на закона в Ирак (EUJUST LEX Iraq).

Ръководителите на съответните ведомства следва да изпратят до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР в срок до 21.02.2012 г. писмо-предложение със списък на одобрените от тях кандидати, заедно с попълнените формуляри за кандидатстване по електронна поща на адреси: Human.Resources@mfa.bg с копие до vivanova@mfa.bg

За контакт: Весела Иванова, тел. 9482608.

Свързани документи

FormCfC 1-2012 Annex 2 - Application Form

Вакантни позиции за КНЕ към ГСС по 1-ва извънредна заявка за Мисията EULEX Kosovo – срок за кандидатстване - ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина