Gerb

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в устната част на конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност „Главен експерт” в отдел „Национален визов център”, дирекция „Консулски отношения”,
22.01.2018
Print
Email
Свързани документи

Списък

Окончателни резултати в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт” – 1 щатна бройка, в ...
Окончателно класиране в конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност „главен експерт” – 2 щатни бройки, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина