Gerb

Окончателно класиране в конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност „главен експерт” – 2 щатни бройки, в отдел „Обществени поръчки и международни програми и проекти”, дирекция „УС и МТО”, МВнР
19.01.2018
Print
Email
Свързани документи

Приложение

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в устната част на конкурс за назначаване на държавни ...
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина