Gerb

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност „Младши експерт” – 1 щатна бройка, в отдел „Международни хуманитарни организации”, дирекция „Права на човека”, в МВнР.
19.01.2018
Print
Email
Свързани документи

Приложение

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на ...
Списък с окончателните резултати от конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност "главен юрисконсулт" - ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина