Gerb

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност – „Старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и международни проекти и програми”, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване” в МВнР.
29.12.2017
Print
Email

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност – „Старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и международни проекти и програми”, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване” в МВнР.

Обявление

Заявление

Длъжностна характеристика

СПИСЪК С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ...
Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” – ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина