Gerb

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” – 1 щатна бройка, в МВнР.
29.12.2017
Print
Email

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” – 1 щатна бройка, в МВнР.

Обявление

Заявление

Длъжностна характеристика

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност – „Старши експерт” в отдел „Обществени поръчки ...
Списък с окончателните резултати на кандидатите в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Държавен ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина