Gerb

Списък с окончателните резултати на кандидатите в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Държавен експерт” в отдел „НАТО”, дирекция „Политика за сигурност”, МВнР.
29.12.2017
Print
Email

Списък с окончателните резултати на кандидатите в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Държавен експерт” в отдел „НАТО”, дирекция „Политика за сигурност”, МВнР. 

Списък

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” – ...
Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт” в отдел „Източна Европа”, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина