Gerb

Списък на допуснатите/недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност „Младши експерт” – 1 щатна бройка, в отдел „Кавказ и Централна Азия”, дирекция „Източна Европа и Централна Азия”, в МВнР
21.12.2017
Print
Email

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната длъжност „Младши експерт” – 1 щатна бройка, в отдел „Кавказ и Централна Азия”, дирекция „Източна Европа и Централна Азия”, в МВнР и въпросник с примерни теми за подготовка за писмения изпит.

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Списък на допуснатите/недопуснатите до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободната ...
Списък с окончателните резултати на кандидатите в конкурса за назначаване на държавни служители на длъжност ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина