Gerb

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в устната част на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Младши експерт” – 1 щатна бройка, в отдел „Втори европейски”, дирекция „Двустранно европейско сътрудничество”,
18.12.2017
Print
Email
Свързани документи

Списък

Списък на допуснатите/недопуснати кандидати за участие в устната част на конкурс за назначаване на държавен служител ...
Списък с окончателните резултати на кандидатите от конкурса за назначаване на държавен служител на длъжност „Старши ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина