Gerb

Списък с окончателните резултати на кандидатите от конкурса за назначаване на държавен служител на длъжност „Старши експерт“ в отдел „Управление на документооборота“, дирекция „Административно обслужване“.
18.12.2017
Print
Email
Свързани документи

Списък

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в устната част на конкурс за назначаване на държавен ...
Списък с окончателното класиране в конкурс за назначаване на държавен служител – 1 щатна бройка, на длъжност „Главен ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина