Gerb

Обявление за конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност "стажант-аташе" в МВнР
10.10.2017
Print
Email
Министерството на външните работи, на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители, издадена от Министъра на външните работи (обн. ДВ, бр. 70 от 08.08.2008 г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 11.02. 2014 г.), обявява общ конкурс за назначаване на 15 държавни служители на длъжност „стажант-аташе” в МВнР.
Свързани документи

1. Обявление

2. Длъжностна характеристика

3. Заявление за участие в конкурс

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в писмената част на конкурс за назначаване на държавен ...
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина