Gerb

СПИСЪК на допуснатите кандидати до конкурса за назначаване на държавен служител на длъжността “Директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи”
12.09.2011
Print
Email

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до конкурса за назначаване на държавен служител на длъжността “Директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи”

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ЧР -95-00-382/01.08.2011 г. на министъра на външните работи допуска до конкурс за длъжността “Директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи” следните кандидати:

1. Огнян Крумов Гърков
2. Таня Димова Михайлова
3. Георги Чанков Георгиев


Посочените кандидати трябва да представят в запечатан плик писмена концепция за стратегическо управление на тема „Адаптиране на организацията и дейността на Дипломатическия институт към изискванията за продължаващо обучение на служителите и за аналитична поддръжка на решенията по външната политика на България” в срок до 17.30 часа на 3 октомври 2011 г. в дирекция „Човешки ресурси” на Министерството на външните работи, стая 304.

СПИСЪК на недопуснатите кандидати до конкурса за назначаване на държавен служител на длъжността “Директор на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина