Gerb

Обява за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на остъклена тераса и прилежащо към нея фоайе, находящи се на 7 етаж в сградата на МВнР – ЦУ, предназначени за представителни нужди във връзка с предстоящо ротационно председателство на РБългария в ЕС“
17.11.2016
Print
Email

Обява за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на остъклена тераса и прилежащо към нея фоайе, находящи се на 7 етаж в сградата на МВнР – ЦУ, предназначени за представителни нужди във връзка с предстоящо ротационно председателство на РБългария в ЕС“

Електронна преписка № 5115 от 17.11.2016 г.

9058743 от 17.11.2016 г.

Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 05.12.2016 г.

Свързани документи

Информация за публикувана в Портала за обществени поръчки обява (публикувана на 17.11.2016 г.)

Обява за обществена поръчка (публикувана на 17.11.2016 г.)

Пълно описание и условия за участие. Методика за оценка (публикувани на 17.11.2016 г.)

Техническа спецификация (публикувана на 17.11.2016 г.)

Технически проект (публикуван на 17.11.2016 г.)

Проект на договор (публикуван на 17.11.2016 г.)

Образци №№ 1-9 и Образец № 11 (публикувани на 17.11.2016 г.)

Образец № 10 - Предложение за изпълнение на поръчката (публикуван на 17.11.2016 г.)

Образец № 11.1 - Количествено-стойностна сметка (публикувана на 17.11.2016 г.)

Разяснение № 1 (публикувано на 24.11.2016 г.)

Протокол на комисията за избор на изпълнител (публикуван на 13.12.2016г.)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 20.01.2017 г.)

Приложение № 1 - Технически проект (публикуван на 20.01.2017 г.)

Приложение № 2 - Техническа спецификация (публикувана на 20.01.2017 г.)

Приложение № 3 - Техническо предложение (публикувано на 20.01.2017 г.)

Приложения към Техническото предложение (публикувани на 20.01.2017 г.)

Приложение № 4 - Ценово предложение (публикувано на 20.01.2017 г.)

Обява за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, развитие и поддръжка на информационни ...
Обява за събиране на оферти на поръчка с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина