Gerb
Ливан
последна актуализация: 22.07.2016 г.

 

 

Ливанска република

 

Посолство на Република България в Ливанската република
Адрес: BP 11 65 44 Beyrout, Hazmieh, Mar Takla, secteur 6, rue 44
Тел.: +961 5 452 883; +961 5 453 658
Дежурни телефони в извънработно време:
+961 5452883; +961 71266985
Факс: +961 5 452 892
Работно време: По - Пт, 08.30 до 15.30 ч.
Приемно време на КС: По, Вт, Чт и Пт, 09.00 - 12.00 ч.
E-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/lebanon

Посолство на Ливанската република в София
Адрес: 1113 София ул. ”Фредерик Жолио-Кюри”, бл. 155, ап. 13
Телефон: +359 2 971 27 34; +359 2 971 27 23; +359 2 971 13 14
Факс: +359 2 971 34 97
Работно време: 9.00 - 15.30 ч.
E-mail: [email protected]

 

Обща информация

Сигурност

Политическата обстановка в Ливан остава нестабилна. Възможно е  допълнително да се усложни, което да доведе и до спорадични вътрешни сблъсъци. Има висок риск от терористични актове и атентати. 

Обстановката по сигурността в страната и особено в приграничните със Сирия райони се запазва сложна и с висок потенциал за по-нататъшна дестабилизация без краткосрочни  изгледи за подобряване. Задълбочаващата се хуманитарна криза в Ливан, както и нарастването на междуконфесионалното и социално напрежение доведе до нарастване на броя на отвличанията в долината Бекаа, както и на нападенията срещу сирийски бежанци (в следствие на възникналата криза с взетите за заложници ливански служители по сигурността).

Местна валута

Местната валута е ливанска лира.

В магазините и хотелите може да се плаща директно в щатски долари.

Митнически изисквания

Всеки пътуващ може да внася и изнася за лични цели до 2 литра концентрат. Няма ограничения за тютюневи изделия.

Не се изисква деклариране на валута при влизане и излизане от страната.

Митнически изисквания за Ливан можете да изтеглите от ТУК.

Особености в законодателството

Необходимо е стриктно да се спазва разрешеният срок за престой в страната. При просрочването му, лицата плащат глоба за всеки просрочен ден и могат да бъдат задържани от ливанските гранични и миграционни власти за изясняване на причините на нарушението.

Особености в движението

Ако пътувате с автомобил, трябва да знаете, че: 

  • не се допуска влизането в Ливан на дизелови автомобили;
  • при влизане, на границата се заплаща задължителна митническа такса от 10 щ.д. и задължителна гражданска отговорност от 50 щ.д.
  • в Ливан са валидни международните свидетелства за управление на МПС, издавани от СБА.
     

Здравеопазване

Понастоящем в Ливан няма огнища на епидемии и опасност от зарази. 

Туризъм

Ливан е страна с добре развита туристическа мрежа. Има много обекти, представляващи туристически интерес.

Цените на входните билети при посещения на различни исторически останки, музеи и природни забележителности са от 5 до 20 щ. долара.

 

Документи за пътуване и визов режим

Необходимо е да притежавате валиден задграничен паспорт.

За българските граждани с обикновени паспорти е необходима виза за Ливан. Притежателите на дипломатически паспорти могат да получат безплатни многократни визи със срок до 6 месеца, с възможност за продължаване.

Българските граждани могат да получат виза  в посолството на Ливан в София, както и във всяко едно ливанско посолство в друга държава, в която имат статут на постоянно пребиваващи.

Българските граждани могат да получат безплатна едномесечна туристическа виза на летището в Бейрут или на сухопътните граници на Ливан, с възможност за продължаването й с три месеца, при условие, че представят покана и закупен двупосочен билет.

При посещения с цел  гостуване се изисква покана. Срокът на визата може да бъде продължен в Ливан до три месеца, като се подаде мотивирано заявление пред ливанските миграционни власти /Генерална сигурност, МВР/.

Работна виза

Виза за работа се получават само чрез посолствата на Ливан зад граница. За да се кандидатства за работна виза , е необходимо апликантът да има предварително сключен договор с работодател в Ливан.

Повече информация за условията и изискванията за влизане и престой в Ливан можете да откриете ТУК.

Няма задължителни имунизации при влизане в страната.

Внимание!

Притежатели на паспорти, в които има положени израелски визи, не се допускат в страната, независимо от статута на пътуващия.

 

Препоръки към пътуващите

Следва да бъдат преустановени като предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания в южните предградия на Бейрут, известни като „Дахия“; в Северен Ливан – особено в приграничните райони със Сирия, в гр. Триполи и прилежащите палестински лагери „Беддауи“ и „Нахр ел Баред“, окръзите Аккар и Миние-Данние, гр. Сайда и по-специално палестинските лагери „Айн ел Хелуе” и „Мие Мие”.

По време на престоя си в Ливан е препоръчително да оставите на посолството телефон/адрес за връзка в случай на необходимост.

Препоръчва се да се избягва:

  • присъствие в близост до обществени места, по време на демонстрации и други форми на протест;
  • отклоняване от главните пътища;
  • посещаване на следните райони:  палестинските лагери, в които ливанските власти имат ограничен контрол; районите южно от р.Литани, където все още има неизбухнали мини и касетъчни бомби,останали от конфликта между Хизбулла и Израел през лятото на 2006 г.; района на долината Бекаа и пограничните райони със Сирия.

Препоръчително е  предварително да се снабдите с международна медицинска застраховка за периода на пребиваване в Ливан, тъй като медицинското обслужване в страната е относително скъпо.

Въпреки светския характер на живота в Ливан, следва стриктно да се спазват и уважават местните религиозни обичаи и традиции, особено в районите с преобладаващо мюсюлманско население.

 

Консулски услуги

Издаване на български лични документи

Посолството в Бейрут разполага с техническо оборудване за снемане на биометрични данни – пръстови отпечатъци и снимка, за издаване на нови паспорти, лични карти и СУМПС.

Заверки и легализации

Република България има подписан двустранен договор за правна помощ с Ливанската република, по силата на който документи, издадени от определените в договора компетентни органи във всяка една от двете държави, не се нуждаят от допълнителна легализация от другата държава. Те задължително следва да носят оригинален печат и да бъдат преведени на английски или български език – за България, и на арабски, английски или френски език – за Ливан, а преводът да бъде заверен от съответното Министерство на външните работи.

Гражданско състояние

Раждане на дете на български гражданин

При раждане на територията на Ливан на дете, на което единият или двамата родители са български граждани, те трябва да уведомят консулската служба при посолството на Република България в Бейрут.

Родителите на новородено дете следва да се снабдят в шест месечен срок с удостоверение за раждане, което е необходимо да бъде заверено последователно с подпис и печат от консулският отдел на Министерство на вътрешните работи на Ливан и от консулската служба при българското посолство в Бейрут, след което да бъде снабдено с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи на Република България, и изпратено в общината по постоянен адрес на майката или на този родител, който е български гражданин.

Сключване на брак

В българското посолство в Бейрут може да бъде сключен брак.

Брак с чужд гражданин може да се сключи пред консулското длъжностно лице, ако отечественото право на чуждия гражданин допуска това, удостоверено с официален документ.

Всеки български гражданин, преди да планира сключването на брак в посолството на Република България в Бейрут, следва задължително да се обърне към консулската служба за определяне на дата и час на брачната церемония, като представи следните документи: медицински удостоверения; удостоверения за раждане; документи за самоличност на бъдещите съпрузи и свидетелите; удостоверение за семейно положение, издадено от общината по постоянен адрес в Република България; декларации, които лицата попълват преди брачната церемония.

Сключените бракове в акредитираните посолства или в местните църкви, регистрирани в Министерството на външните работи на Ливан, се признават единствено, ако са извършени между лица с различни от Ливанското гражданство и религия, след представяне на надлежно заверено и легализирано удостоверение. Удостоверението следва да се регистрира в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата.

Смърт на български гражданин

В случай на смърт на български гражданин на територията на Ливан, Консулската служба трябва да бъде своевременно уведомена.

Смъртният акт следва да бъде надлежно заверен и легализиран от Министерството на външните работи на Ливан, посолството на Република България в Бейрут, снабден с официално заверен превод на български език от оторизирани от Министерството на външните работи на Република България преводачески фирми. Документът се изпраща или подава в България в общината по постоянен адрес на лицето. Консулската служба при посолството има готовност да окаже съдействие по въпроси, свързани със смърт на български граждани.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина